Předmět grantu: Foerstrova síň - nástěnné malby - pokračování, oprava salonku č. 1

Grant:  3 610 000 Kč