Předmět grantu: restaurování maleb stropů pod galerií a pod poprsníkem galerie

Grant:  800 000 Kč