Předmět grantu: oprava venkovní fasády, klempířské práce včetně prací souvisejících

Grant: 1 000 000 Kč