Předmět grantu: rekonstrukce střechy nad pavilonem D - výměna plechové krytiny za pálenou typu bobrovka

Grant:  500 000 Kč