Předmět grantu: oprava fasády kostela - opravy a restaurování kamenných prvků štítu nad hlavní korunní římsou

Grant:  700 000 Kč