Předmět grantu:  oprava stropu a krovu u sanktusové věže - dokončení

Grant: 300 000 Kč