Předmět grantu:  oprava uliční fasády (oprava a nátěr omítek), oprava (výměna) klempíř. prvků - měď

Grant: 500 000 Kč