Předmět grantu: oprava fasády, západní štítové zdi, fasády a hlav komínů, napojení střešního úžlabí a doplnění měděných okapniček

Grant: 100 000 Kč