Předmět grantu: kompletní oprava části střešní konstrukce včetně výměny prejzové krytiny již. křídla kláštera, střecha nad knihovnou - 4. etapa

Grant: 1 500 000 Kč