Předmět grantu: pokračování obnovy kaple, restaurátorské práce - II. etapa včetně víceprací v rámci této etapy

Grant: 900 000 Kč