Předmět grantu: oprava severní fasády (omítky, krytina, klempíř. a kamenické práce) 

Grant: 500 000 Kč