Předmět grantu: dokončení obnovy pláště severního průčelí vč. sakristie, okapový chodník a obnova soklu na jižní straně  

Grant: 1 000 000 Kč