Předmět grantu: rehabilitace a oprava venkovního pláště vč. balkónu a zábradlí  

Grant: 1 1800 000 Kč