Předmět grantu: obnova uliční fasády   

Grant:  1 000 000 Kč

Žadatel odstoupil před podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace.