Předmět grantu: generální oprava střechy - pokračování, oprava střešního pláště věže 

Grant: 890 000 Kč