Předmět grantu: oprava oken do ulice, výměna balkonových dveří a zámečnických prvků

Grant:  1 500 000 Kč