Předmět grantu: oprava uliční fasády   

Grant:  400 000 Kč

Žadatel odstoupil po podpisu smlouvy o poskytnutí účelové dotace.