Předmět grantu: oprava střechy   

Grant:  100 000 Kč