Předmět grantu: oprava střechy fary - 1. část, Foerstrova síň - nástěnné malby - I. část

Grant: 4 700 000 Kč