Předmět grantu: oprava uliční fasády a výměna oken v uliční fasádě

Grant:  500 000 Kč

Žadatel odstoupil před podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace.