Předmět grantu: obnova uliční fasády, restaurování oken a střechy věže  

Grant:  1 500 000 Kč