Předmět grantu: obnova čelní fasády včetně klempířských, pasířských, kamenických a keramických prvků

Grant: 1 400 000 Kč