Předmět grantu: oprava pláště západního průčelí (kromě soklu) 

Grant: 500 000 Kč