Předmět grantu: restaurování maleb v prostorách schodiště a maleb stropu pod galerií  

Grant: 1 000 000 Kč