Předmět grantu: sanace vlhkosti základového zdiva (statika domu) 

Grant:  290 000 Kč