Předmět grantu: oprava uliční fasády (omítky, nátěr)

Grant: 450 000 Kč

Žadatel odstoupil po podpisu smlouvy o poskytnutí účelové dotace.