Předmět grantu: úprava střechy, zajištění krovu včetně souvisejících prací, oprava schodů a zábradlí

Grant: 600 000 Kč