Předmět grantu: oprava fasády, stažení objektu, klempířské prvky, sanace vlhkosti, restaurování pavlače, opravy výplní otvorů

Grant: 950 000 Kč