Předmět grantu: oprava renesančních štítů a přilehlých fasád vč. souvisejících prací

Grant: 550 000 Kč