Předmět grantu: restaurování schodišťových stupňů a zábradlí

Grant: 50 000 Kč