Předmět grantu: oprava fasády do Nerudovy ulice, část nad římsou 

Grant: 850 000 Kč