Předmět grantu: oprava a částečná výměna dlažby na pavlači ve 3. NP, výměna dlažby na podestách zadního domu 3. a 4. NP

Grant: 40 000 Kč