Předmět grantu: uliční fasáda - zednické a štukatérské práce, podloubí

Grant: 300 000 Kč