Předmět grantu: restaurování záklopového stropu v 1 místnosti v bytě č. 2

Grant: 100 000 Kč