Předmět grantu: oprava uliční fasády, klempířské prvky, repase vstupních dveří, výměna interiér. dveří, dlažba, sanace krovu, střecha, krytina a klempířské prvky.

Grant: 1 000 000 Kč