Předmět grantu: oprava střešní konstrukce, výměna krytiny - 3. etapa jižní křídlo (2/3 opravy z 3. etapy) severovýchodní křídlo 

Grant: 3 400 000 Kč