Předmět grantu:  oprava barokního krovu, půdy, střechy - úsek B

Grant: 1 000 000 Kč

Žadatel odstoupil před podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace.