čelní fasáda 1

Předmět grantu: oprava uliční a dvorní fasády, klempířské a kamenné prvky

Grant: 1 000 000 Kč