celkovy pohled

Předmět grantu: oprava uliční fasády včetně klempířských prvků, oken a vstupních dveří  

Grant: 900 000 Kč