celkový pohled

Předmět grantu: obnova uliční fasády a oprava oken

Grant: 1 200 000 Kč