celkový pohled

Předmět grantu: obnova uliční fasády a oprava oken  

Grant: 500 000 Kč