fasada domu

 

Předmět grantu: obnova uliční fasády a oprava oken

Grant: 1 500 000 Kč