celkový pohled varhany

Předmět grantu: restaurování varhan - dokončení  

Grant: 650 000 Kč