celkový pohled

Předmět grantu: rekonstrukce oken fasády  -  k řece  

Grant: 1 560  000 Kč