celkový pohled

Předmět grantu: oprava střechy, komínů, vikýřů vč. klempířských prvků

Grant: 700 000 Kč