pohled na kůr

Předmět grantu: restaurátorská výmalba prostoru kůru a přístupového schodiště, výmalba sakristie 

Grant: 100 000 Kč