cekový pohled

Předmět grantu: restaurování hlav. oltáře - zlacení řezby, nástěnná malba s ilusivním průhledem a letícími anděly

Grant: 460 000 Kč