pohled na severní průčelí z ulice vitráže

Předmět grantu: restaurování a obnova vitrážových oken na severní straně chóru 

Grant: 140 000 Kč