celkový pohled na koste

Předmět grantu: obnova (restaurování) pláště západního průčelí,  odvlhčení kanálu na jižní a východní straně   

Grant: 1 000 000 Kč