celkový pohled

Předmět grantu: výměna kovového zábradlí na balkonech

Grant: 60 000 Kč